HamShop

Välkommen till HamShop - SSA

HamShop är en del i SSA, Föreningen Sveriges Sändareamatörer. Vi tillhandhåller i huvudsak litteratur inom vårt intresseområde som i vanliga boklådor kan vara svåra att hitta. Alla är välkomna att handla, du behöver inte vara medlem i föreningen. Innan du registrerar dig och handlar för första gången ber vi dig att läsa igenom punkterna under Information som du finner under denna välkomsttext.

Powered By OpenCart
HamShop - SSA © 2019